Search in the ArchiVision Directory:

Loading

Anemometer - betekenis (Nederlands)

anemometer
Wat is een anemometer (korte definitie)
Een Anemometer is een instrument waarmee de windsnelheid wordt bepaald.

Molentje met halve bollen
Dit instrument werd in 1846 geïntroduceerd door de Ierse astronoom Thomas Romney Robinson (1792-1882). Dit instrument is een ronddraaiend molentje met drie of vier halve bollen (cups) die met stangetjes aan een draaibare as zijn bevestigd. De as staat ongeveer haaks op de richting van de te meten wind. De halve bollen, zijn van binnen hol. Indien er maar 3 halve bollen aanwezig zijn staan deze elk op 120° uit elkaar opgesteld. Doordat de wind op de holle zijde meer kracht uitoefent dan op de bolle zijde, zal het molentje gaan draaien. De beweging van de draaiende bollen wordt via de as omgezet met een dynamo in een elektrisch spanningssignaal. Uit de omwentelingssnelheid kan de snelheid van de wind worden afgeleid. Deze windsnelheid wordt uitgedrukt in meters per seconde of kilometers per uur.

Schoepenrad
Een andere vorm van een anemometer wordt gebruikt om de luchtsnelheid in kanalen (mijngangen, airconditioning) of gebouwen te meten. Bij dit type heeft het molentje wieken in vleugelvorm of een wieltje met schoepen. De as loopt evenwijdig met de richting van de wind. Weer zet een gekoppelde dynamo de beweging om in elektrische spanning.

Ultrasone anemometer
Deze bewegingloze opnemer berust op het principe dat de voortplantingssnelheid van geluid verandert met de windsnelheid. Tevens is de windrichting af te leiden en kunnen windstoten en pieken gemeten worden.

Thermische anemometers
Deze bestaat uit twee verwarmde Pt100 meetsensoren, die onderling constant in temperatuur verschillen. Door de langsstromende lucht koelen de sensoren af. De elektrische stroom die nodig is om het temperatuurverschil te onderhouden wordt gemeten en is een maat voor de luchtsnelheid.
Dit type is vergelijkbaar met de klassieke hot wire anemometer, waarbij de afkoeling een maat is voor de stroomsnelheid van de wind. De afkoeling beïnvloedt een temperatuurgevoelige weerstand (bijvoorbeeld NTC) in een schakeling, zodat de windsnelheid wordt omgezet in een spannings- of stroomverschil.

Laser Doppler anemometers
Lichtverstrooiing door deeltjes in de stromende lucht kan ook gebruikt worden als maat voor de windsnelheid. Terugkerend licht heeft tweemaal een Doppler-effect ondergaan, waaruit de snelheid kan worden gevonden.


keywords: definitie, vraag, antwoord, betekenis, woordenboek

No comments:

Post a Comment

Most popular items on this website in the past week: